Delegatai į LAK konferenciją

Primename, kad Lietuvos aeroklubo konferencija vyks 2013 m. kovo 16 d., 11.00 val., Kaune (Laisvės al. 96), Kauno miesto savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

LASF delegatai į LAK konferenciją:

1.        A. Bukauskas
2.        J. Strazdas
3.        M. Timofejevas
4.        M. Treikauskas
5.        J. Makčinskas
6.        N. Žukauskas
7.        E. Mykolaitis
8.        Ž. Cibulskas
9.        V. Kudarauskas
10.      L. Čereškiavičius
 

DARBOTVARKĖJE:  

I. LAK Garbės nario vardo, Vladui DRUPUI, tvirtinimas. 

II. Nusipelniusių aviacijos sportui asmenų ir sportininkų, tapusių Pasaulio bei Europos varžybose čempionais ir prizininkais, pagerbimas. (~10 min)

III. Konferencijos darbo reglamento svarstymas. (~5 min)

IV. Konferencijos darbo organų rinkimai. (~10 min)

  • LAK konferencijos pirmininko rinkimai.
  • Sekretoriato rinkimai.
  • Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

V. LAK prezidento ataskaitinis pranešimas (~30 min)

VI. LAK revizijos komisijos ataskaita ir tvirtinimas (~5 min)

VII. LAK juridinių narių delegatų pranešimai (~60 min)

Po 2 val. darbo konferencijoje daroma kavos pertrauka - 45 min.

VIII. Konferencijos delegatų ir svečių pasisakymai (~10 min)

IX. LAK prezidento ir LAK Tarybos darbo įvertinimas (~5 min)

X. Valstybės dotacijų, skirtų aviacijos sporto programoms vykdyti, paskirstymo principų tvirtinimas. (~5 min)

XI. 2013 metų Lietuvos aviacijos sporto renginių kalendoriaus tvirtinimas. (~5 min)

XII. LAK Nario mokesčio 2013 metais tvirtinimas (~5 min)

XIII. Delegatų į eilinę LAK konferenciją delegavimo normų tvirtinimas. (~5 min)

XIV. Konferencijos nutarimo priėmimas. (~5 min)

XV. Kiti klausimai delegatų siūlymu.

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas