2015m. LAK konferencija

                     

LIETUVOS AEROKLUBO

ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

2015 m. kovo 21 d.,12:00 val., delegatų registracija nuo 11 val., vieta: Anykščių menų inkubatorius (J. Biliūno g. 53, Anykščiai)

 1. Mandatų komisijos pranešimas dėl konferencijos veiksnumo (iki 5 min).
 2. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 15 min.):
 • LAK konferencijos pirmininko rinkimai.
 • Sekretoriato rinkimai.
 • Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 1. Konferencijos darbotvarkės svarstymas (Iki 10 min.).
 2. Nusipelniusių aviacijos sportui asmenų ir sportininkų, pasiekusių aukštus rezultatus Pasaulio bei Europos čempionatuose, pagerbimas (iki 15 min.).
 3. LAK prezidento ataskaitinis pranešimas (iki 15 min.).
 4. LAK revizijos komisijos atlikto patikrinimo ataskaita ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas (iki 10 min).
 5. LAK etikos komisijos ataskaita ( iki 5 min).
 6. VIII.LAK viceprezidentų pranešimai (iki 10 min. kiekvienam pranešėjui, iki 1 val. 15 min. visiems pranešėjams).
 7. IX.Konferencijos delegatų ir svečių pasisakymai (iki 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 20 min. visiems).
 8. LAK prezidento ir LAK Tarybos darbo įvertinimas (iki 10 min).
 9. Perspektyvinių LAK darbo krypčių (strateginio plano) tvirtinimas (iki 20 min.).
 10. Informacija dėl LAK įstatų pakeitimo tikslingumo (iki 10 min.).
 11. Valstybės dotacijų, skirtų aviacijos sporto programoms vykdyti, paskirstymo principų tvirtinimas (iki 10 min.).
 12. LAK narių stojamojo įnašo, metinio nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimas (iki 10 min).
 13. Delegatų į eilinę LAK konferenciją delegavimo normų tvirtinimas (iki 10 min).
 14. Konferencijoje priimtų nutarimų patvirtinimas (iki 10 min.).
 15. Kiti klausimai delegatų siūlymu.
 16. XVIII.Konferencijos dalyvių įamžinimas fotonuotraukose (iki 10 min.)

Po 2 – 2 val. 30 min. darbo konferencijoje daroma kavos pertrauka - 30 min.

Priimta LAK tarybos 2015 m. sausio 27 d. posėdyje (Posėdžio protokolas Nr. 1-P)

Atversti posėdžio protokolą Nr. 1-P: lak posedzio protokolas nr 1-p 20150127.pdf

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas